آموزش لغات 504

آموزش لغات 504

خدمتی کاملا رایگان از گروه مهارت و هنر برای مردم ایران زمین

روش یادگیری :

1-به تصاویر دقت کنید و سعی کنید به معانی دست پیدا کنید

2-از عکس دوم میتوانید به عنوان ابزار کمکی استفاده کنید

3-اگر باز هم متوجه نشدید لغت را گوگل کنید و جملاتی که راجع به آن لغت نوشته را بخوانید.

نکته : به هیچ عنوان ترجمه لغات را نخوانید و پیگیر ترجمه فارسی نباشید.

روزانه 5 لغت را یاد بگیرید البته ضروری نیست اما به آن توصیه میشود.

این پست تا تکمیل 504 لغت بروزرسانی میشود

برای ادامه یافتن این مسیر لطفا کامنت بگذارید.

ما در جایگاهی نیستیم که ادعای استادی داشته باشیم لطفا از این آموزش لذت ببرید.

 

 

abide
abide

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/abide.png

 

 

 

unify
unify

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/commingle.png

summit
summit

 

 

 

heed
heed

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/heed.png

 

 

drench

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/drench.png

 

 

swarm
swarm

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/swarm_up.png

 

 

wobble
wobble

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/wobble.png

 

 

tumult
tumult

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/tumult.png

 

 

 

kneel
kneel

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/kneel_down.png

dejected
dejected

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/dejected.png

 

 

obedient
obedient

 

 

 

recede
recede

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/recede.png

 

verdict
verdict

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/verdict.png

 

depart
depart

 

 

 

coincide
coincide

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/coincide.png

debtor
debtor

 

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/debtor.png

 

 

 

legible
legible

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/legible.png

 

 

contagious
contagious

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/contagious.png

 

clergy
clergy

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/clergy_house.png

 

 

customary
customary

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/customary.png

 

 

transparent
transparent

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/transparent.png

 

 

 

obesity
obesity

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/morbid_obesity.png

 

magnify
magnify

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/magnify.png

 

 

 

chiropractor
chiropractor

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/chiropractor.png

 

 

obstacle
obstacle

 

 

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2019/12/obstacle.png

 

Potential
Potential

 

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/potential.png

 

 

morgue
morgue

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/morgue.png

 

preoccupied
preoccupied

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/preoccupied.png

 

 

 

upholstery
upholstery

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/upholstery.png

indiffrence
indiffrence

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/indifference.png

 

 

 

maintain
maintain

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/maintain.png

snub
snub

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/snub.png

 

expose
expose

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/expose.png

 

legend
legend

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/legend.png

 

 

resign
resign

 

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/resign.png

 

 

 

 

 

 

ponder
ponder

 

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/ponder.png

 

drastic
drastic

 

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/drastic.png

 

 

 

wharf
wharf

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/wharf.png

 

 

ballot
ballot

 

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/ballot.png

 

endure
endure

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/endure.png

 

 

wrath
wrath

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/wrath.png

abhor

 

ACCLIMATE
ACCLIMATE

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/acclimate.png

adage
adage

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/adage.png

 

aegis
aegis

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/aegis.png

affluent
affluent

 

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/affluent.png

 

 

alleviate
alleviate

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/alleviate.png

 

altercation
altercation

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/altercation.png

anthithesis
anthithesis

 

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/antithesis.png

 

BELLIGERENT
BELLIGERENT

https://98ex.ir/wp-content/uploads/2020/01/belligerent.png

 

 

 

 

 

 

New title

New title

قبلی
رنگ صورت کودکان
بعد
اقامتگاه چند منظوره ایرانمنش در روستای اساس

پست های مرتبط

نظرتان را بنویسید