مسابقه

مسابقه در گروه مهارت و هنر

🌸🌺🌸🌺🌸🌺
مسابقه کلیپ نگاری

مسابقه ی ماه

هر یک از اعضا می توانند از حرفه و هنر و مهارت خود و محصولات و اثرشان از صفر تا صد تا دودقیقه همراه با گویش و گوینده متن روی فیلم و جاگذاری اهنگ بر روی فلیم اثری تهیه نموده و تا پایان آبان ماه به پیوی بنده ارسال نمایید

تذکرات

فیلم با گوشی و حتما بصورت افقی باشد

فیلم را غیر اعضا می توانند کارگردانی و اجرا و تهیه نمایند اما موضوع و برند فیلم باید متعلق به اعضا و برندیک آنان باشد

فیلم های بیشتر از دو دقیقه در مسابقه شرکت داده نخواهد شد

صدا گذاری و استفاده از اهنگ مناسب و انونس روی فیلم و متن نگاری و المان های تصویری جذاب امتیاز خواهد داشت

فیلم ارسالی حتما دارای شناسه صاحب برند و اثر باشد

چون این فیلم در آینده در بستر دنیای مجازی برای برند سازی استفاده خواهد شد تاکید می گردد صحنه ها از برند واقعی اعضا بهره ببرد

جوایز
نفراول سیصد هزار تومان

نفر دوم صد و پنجاه هزار تومان

نفرسوم صد هزار تومان

نتایج مسابقه پس از بررسی توسط داوران متخصص در پایان آذر ماه اعلام خواهد شد

با سپاس کانون مها ت و هنر
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺

New title

New title

قبلی
50ایده کار آفرینی در منزل برای خانم ها
بعد
تخفیف ویژه هتل

پست های مرتبط

2 پاسخ بهمسابقه در گروه مهارت و هنر;

نظرتان را بنویسید