کادو برای بیمار کرونایی

بهترین درمان برای بیماران کرونایی درگیر یا بهبود یافته + هدیه

گروه خبری بازار بزرگ ایران یکی از اولین رسانه هایی بود که هشدار ویروس کرونا را در ابتدای ورود به ایران به مردم داد و در این رابطه مقاله ای را همان زمان با عنوان کرونا ویروس منتشر کرد و اکنون تابستان 1400 است و تقریبا افراد زیادی در دور و بر ما درگیر ...

ادامه مطلب