خرید-قاشق-شربت-خوری

راهنمای جامع خرید قاشق شربت خوری کوتاه و بلند برای شربت

قاشق شربتی یکی از ابزارهای مهم در آشپزخانه است. سال ها پیش معرفی شد و از آن زمان به بعد قاشق و چنگال در ایران به طور گسترده معرفی شد. تا آن زمان، مردم عمدتاً با دست غذا می‌خوردند. چرا از قاشق شربت فقط در تابستان استفاده می شود؟ نکته جالب: این دستگاه ...

ادامه مطلب