خرید موبایل زیر یک میلیون تومان

خرید و معرفی انواع گوشی موبایل زیر یک میلیون تومان

قیمت گوشی موبایل های میان رده در سال 1400 حدود 5 میلیون تومان میباشد اما هنوز شما میتوانید گوشی های موبایل زیر یک میلیون تومان که نیاز اصلی شما یعنی تماس و پیامک را برطرف کند. هرچند خیلی از مشتریان امروز موبایل را صرفا برای استفاده در محیط و فضاها...

ادامه مطلب